Välkommen till Senapskornets förskola!

Senapskornet är ett föräldrakooperativ som drivs med stort engagemang av både personal och föräldrar.

Verksamheten kännetecknas av små barngrupper, närhet till naturen, mycket utevistelse och en kristen värdegrund.

Barn är unika

Alla ska ha roligt och trivas på Senapskornet. Vår utgångspunkt är att varje barn är unikt och utvecklas på sitt sätt och därför sätter vi varje barns individuella behov främst när vi planerar verksamheten.

Läs mer om verksamheten

Engagemang hos alla

Att ingå i ett föräldrakooperativ innebär stora fördelar. Personalen driver givetvis den pedagogiska verksamheten, men har samtidigt ett nära samarbete med föräldrarna. På så sätt möjliggörs ett djupare deltagande och delat ansvar mellan förskolan och medlemmarna vilket uppskattas mycket av alla – inte minst barnen!

Läs mer om vårt föräldrakooperativ

Mat ger energi

Vi ser lunchen som viktig del av dagen och har därför en egen kokerska som lagar mat med både passion och variation. Här serveras dagligen näringsrik hemlagad mat innehållandes ekologiska produkter och minimal sockerhalt.

Läs mer om mat på förskolan

Lek och lär i naturen

Senapskornet värdesätter aktiv utevistelse och närhet till naturen. Därför har vi Knopp-, Knytte- och Mulleverksamhet i samarbete med Friluftsfrämjandet. För barnen innebär det härliga utedagar i skog och mark.

Miljön i fokus

Miljötänkandet är centralt såväl i den pedagogiska som vardagliga verksamheten. Till exempel är förskolan delaktig i projektet Bio-gastronom som innebär att vårt matavfall omvandlas till biogasenergi av återvinningsföretaget SITA. Som ett bevis på vårt aktiva arbete för en bättre miljö är Senapskornet Grönflagg-certifierad.

Kristen värdegrund

För oss är det grundläggande att varje barn ges möjlighet att utveckla sin egen personlighet och begåvning. Samtidigt menar vi att respekten för andra människor och allas lika värde utgör en nödvändig förutsättning för denna utveckling. Vi vill därför aktivt arbeta för en medmänskligare värld.

God kvalitet

Utbildningsnämnden är tillsynsmyndighet för barnomsorgen i Upplands Väsby kommun. Via nedanstående länk kan du läsa tillsynsmyndighetens utlåtande om vår skola med anledning av det tillsynsbesök som genomfördes den 20 mars 2017.

Öppettider

Måndag–fredag 07:00–17:30

Förskolan är vanligtvis stängd under 3 veckor i juli(vecka 28-30), julveckan och 4 planeringsdagar/år. Vi stänger kl.15:00 på Skärtorsdagen.

Våra avdelningar

Sparven 1-2 år (9 barn)
Duvan 2-3 år (12 barn)
Falken 3-4 år (13 barn)
Örnen 4-5 år (14 Barn)