Mer om Senapskornet

Senapskornet

ser det stora i det lilla

”[Senapskornet] är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst bland alla köksväxter och blir som ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo i grenarna.”
- Matteus 13:31–32

Historien om Senapskornets föräldrakooperativ började 1990–91 då några föräldrar träffades på en öppen förskola i Upplands Väsby. Gemensamma tankar om att lösa barnomsorgen ledde till idén om att starta ett kooperativ med kristen profil där föräldrarna själva kunde vara med och påverka förskolemiljön.

Efter mycket planering och arbete erbjöd kommunen lokalerna på Stallgatan 7 och hösten 1993 kunde de första sjutton barnen börja. Uppstarten krävde givetvis mycket arbete från föräldrarnas sida, men i takt med att antalet medlemmar ökade blev behovet av ideella arbetsinsatser mindre och mindre.

Våren 2013 firade Senapskornet sitt 20-årsjubileum i strålande solsken med bland annat barnteater, ponnyridning, ansiktsmålningar och ballonger.