Pedagogisk verksamhet

Vår pedagogiska verksamhet bygger på förskolans läroplan, Lpfö-98 reviderad 2010.

Det ska vara roligt och utvecklande att gå på Senapskornet. I vår unika miljö, med små barngrupper och närhet till naturen, erbjuds barnen i en frisk blandning av fri lek och planerad verksamhet rika möjligheter att utvecklas till nyfikna, kunskapsrika och självständiga individer.

Närheten till skogen i kombination med en stor och härlig gård gör att vi kan vara utomhus både för- och eftermiddagar varje dag. Vi ser stora fördelar med att barnen får vara ute så mycket som möjligt och arbetar aktivt med att utveckla såväl vår utomhuspedagogik som vår utemiljö. Då lockar vi fram nyfikenhet och lust till lärande och lek hos barnen.

Givetvis är även inomhusmiljön viktig och vi anpassar den regelbundet för att tillgodose barnens intressen och behov av balans mellan vila och aktivitet. Under sommaren 2013 renoverades samtliga avdelningar.

Personalen dokumenterar kontinuerligt barnens aktiviteter, lärande och utveckling på olika sätt. Varje barn har en egen pärm som fylls på genom åren och som blir en rolig present och ett minne för livet att ta med sig hem när det är dags att gå vidare från förskolan.

Varje termin ges möjlighet för alla föräldrar att komma på ett utvecklingssamtal där vi i lugn och ro talar om barnets utveckling och andra frågor kring förskoleverksamheten.

Senapskornets mål

Vi ska sträva efter att:

- förskolan är trygg för alla

- barnens sociala kompetens utvecklas

- barnens språkliga och matematiska kompetens utvecklas

- barnens intresse för natur och teknik stimuleras

- barnens inflytande och ansvar ökar